USLUGE KOJE PRUŽAMO
 • Organizacija svih vidova transporta robe u međunarodnom u unutrašnjem saobraćaju.

 • Organizacija realizacije kompletnih carinskih uvozno-izvoznih formalnosti na svim graničnim prelazima, carinskim ispostavama u zemlji i u carinskoj ispostavi na beograskom sajmu uz korišćenje carinske garancije.

 • Organizacija manipulacije sa robom (istovar - utovar) postavka eksponata  na štand i preuzimanje istih po završetku izložbe, manipulacija sa ambalažom i čuvanje iste u toku trajanja izložbe, uskladištenje robe u magacin.
  Napominjemo da "FAIR COM" obezbeđuje u krugu beogradskog sajma, magacinski prostor, svu potrebnu mehanizaciju (viljuškare nosivosti 3,5t, 4t, 5t i 6t, te kranske dizalice nosivosti 18t i 35t), kamione svih vrsta i stručne manipulativne radnike.

 • Organizacija kompletnog postupka carinskog posredovanja, transporta i manipulacije sa robom u odlasku i povratku izložbenih eksponata namenjenih za prikazivanje na međunarodnim sajamskim manifestacijama u svetu.

 • Iznajmljivanje viljuškara raznih nosivosti sa viljuškaristom, dnevno, ili na duži vremenski period shodno dogovoru.

 • Iznajmljivanje magacinskog prostora, manipulacija istovara i utovara robe po Vašem nalogu - nesmetan šleperski prilaz.

 • Uvoz diplomatskih i humanitarnih pošiljki.

 • Organizacija internacionalnih i domaćih selidbi.

 • Uvoz novih i polovnih građevinskih mašina i prateće opreme preko CI BEOGRADSKI SAJAM.